07 maart 2012

Recensie 'Daar in het kleine café......'


Wijhe Het Cappellenborg Theater  in Wijhe trok afgelopen zaterdagmiddag circa 300 gasten die speciaal gekomen waren voor de opvoering van de musical “Daar in het kleine café aan de haven” door verpleeghuiscliënten van Zandhove. Dit onder leiding van een professionele regisseur en heel veel hulp en ondersteuning van medewerkers, vrijwilligers en - niet te vergeten - sponsors.
De uitvoering bleek een knap staaltje werk dat opviel door de krachtige combinatie van toegankelijke bekende liedjes met als centraal thema “De Liefde”. De mooie teksten, de humorvolle wijze waarop de spelers hun rol invulden en de prachtige kostuums waren precies de goede ingrediënten voor dit romantische verhaal. Het verhaal vanaf het idee en script  tot en met de  uitvoering geheel verzorgd door de cliënten zelf.
Het achtergrondkoor bestaande uit diverse medewerkers van Zorgspectrum Het Zand bracht samen met de spelers bekende liedjes, zoals `Guus kom naar huus´, ´Daar in het kleine café aan de haven´en ´Ome Jan´ ten gehore. Ze deden dit tegen een achtergrond van een schitterend decor. De toeschouwers  waanden zich in de omgeving van een klein café aan de Schiekade te Rotterdam. Prachtig om te zien was de manier waarop de cliënten maximaal gebruik maakten van hun mogelijkheden en invulling gaven aan hun rol.

Op achtergrond quilt gemaakt door
deelnemers Handwerkcafé Zwolle
foto: Airplayradio.nl ©
Recensie geschreven door redactie van Airplayradio.nl
5 maart 2012


Geen opmerkingen:

Een reactie posten