30 oktober 2016

Harteliefjes - Genomineerden

De boom van Handwerkcafé Zwolle op de tentoonstelling Leven met Aandacht slaat enorm goed aan.

Er zijn heel veel Harteliefjes aangeleverd die in de boom gehangen zijn, waardoor deze tot bloei kwam. Maar ook is er al veel 'geoogst' (gekocht) door de bezoekers aan de tentoonstelling.
Hiermee zijn ook veel stembiljetten ingevuld met daarop aangegeven waar volgens de koper de opbrengst naar toe zou moeten gaan.Zoals jullie misschien inmiddels weten is de opbrengst van deze actie bestemd voor een goed doel in Zwolle. Er is een lijst van vijf genomineerde doelen samengesteld. Deze lijst de uitkomst van een stemming door deelnemers van Handwerkcafé Zwolle.

Tegen het einde van de tentoonstelling gaan we een middag organiseren waarbij jullie van harte zijn uitgenodigd om het bedrag dat de Harteliefjes hebben opgebracht te overhandigen aan het doel waarop, door de mensen die Harteliefjes hebben gekocht, de meeste stemmen zijn uitgebracht.
De datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Genomineerde doelen zijn:

Stichting Schipper mag ik ook eens varen
'Een zorgeloze vaartocht voor mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen'

Ronald McDonaldhuis Zwolle
'In Ronald McDonaldhuis Zwolle logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in de Isala Klinieken'

Joseph Wresinski Cultuur Stichting
'Cultuur tegen armoede en uitsluiting'

Autismehuis
'Het Autismehuis biedt een fijne plek waar je jezelf kunt zijn, met buitenschoolse opvang, ambulante zorg en weekend- en vakantiebegeleiding'

Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Hoefijzer
' 't Hoefijzer biedt lichamelijk of verstandelijk beperkten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid om paard te rijden onder deskundige begeleiding'


We zijn blij dat de boom ook steeds weer aangevuld kan worden. Dat kan alleen door de inzet van de handwerksters die volop bezig zijn. 
Daarvoor hartelijk dank!Geen opmerkingen:

Een reactie posten