11 oktober 2013

Noors breien voor vrouwen in Peru?


Op 11 juni j.l. tekenden Vrouwen van Nu en Rabobank een overeenkomst waarmee ze afspraken de komende jaren samen Peruaanse plattelandsvrouwen in de hooglanden van Peru te gaan versterken. De doelstelling is het verbeteren van de economische positie.


Vrouwen van Nu maakt het mogelijk dat de Peruaanse vrouwen zich verder bekwamen in ondernemerschap, het begrijpen van financiele producten en de benodigde vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van hun economische, sociale en politieke positie. De Rabobank draagt zorg voor (micro)kredieten.
De vrouwen en gezinnen wonen in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden. De meeste vrouwen zijn laag geletterd en zijn voor hun inkomsten afhankelijk van wat zij zelf kunnen fokken, verbouwen, produceren of verhandelen.

Je kunt dit project steunen door één of meerdere boeken te bestellen via de Boekenwinkel van Vrouwen van Nu.  Een deel van je aankoopbedrag wordt gedoneerd aan bovengenoemd project Vrouwen in Peru.
Hier is ook het laatste boek van Arne en Carlos te koop; Noors Breien.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten