07 november 2014

TextielPlusPoppenProject

Ter gelegenheid van het afscheidsevenement van Stichting Textiel Plus organiseren we het TextielPlusPoppenProject. Met dit project verbinden we textielkunst met een goed doel.
Dit goede doel is de ‘Stop Tetanus’ actie van Kiwanis/Unicef.
We werken hiervoor samen met serviceorganisatie Kiwanis Nederland.

Inge Witvers
Kiwanis Nederland schenkt aan (kinder)ziekenhuizen en – instellingen stoffen poppen. Artsen en verplegend personeel gebruiken deze poppen om uit te leggen wat er gaat gebeuren. De kinderen wijzen er op aan waar het pijn doet. Op de pop kan geschreven en getekend worden, de kinderen kunnen hem ook versieren en aankleden. De pop is het maatje van het kind en gaat mee naar huis. Deze pop staat centraal in het TextielPlusPoppenProject.

Coco Bouwmeester
Wat is de bedoeling?
We vragen je een pop te kopen en deze op geheel eigen wijze te bewerken tot een nieuwe, unieke pop. Deze pop schenk je aan Stichting Textiel Plus. Wij verkopen, in samenwerking met Kiwanis Nederland, je pop en de opbrengst komt ten goede aan de ‘Stop Tetanus’ actie.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je kunt de pop bestellen door € 5,-- per pop over te maken op
rek.nr. NL53 ING B000 6450439 t.n.v. Stichting Textiel Plus.
Vermeld vooral duidelijk je naam en adres! Je hebt dan je bestelling binnen een week in huis. Van deze € 5,-- is de helft verzendkosten, de andere €2,50 gaat al naar het goede doel.

Stichting Textiel Plus is ook de samenwerking met Handwerkcafé Zwolle aangegaan.
De poppen zijn tijdens Handwerkcafé Zwolle op 26 november a.s. verkrijgbaar.
Marcel Bouwmeester
Als je nieuwe pop klaar is, bevestig je een label aan de pop met je naam en adres en (evt.) de naam van de pop en stuur je hem (of haar) op naar:
Transportbedrijf Addink, Doggersbank 2, 7202 CT Zutphen, o.v.v. TextielPlusPoppenProject
Als je de pop opstuurt, ga je akkoord met het reglement deelname. Lees dit dus eerst goed door! De pop moet voor 1 februari 2015 zijn ingezonden.
Na ontvangst fotograferen, exposeren en verkopen wij de pop.

Wout Moerman - 5 jaar
Wie kan deelnemen?
Iedereen. Kiwanis Nederland heeft dit project bekend gemaakt bij de (basis)scholen in heel Nederland. Stichting Textiel Plus heeft kunstenaars en (oud)vrijwilligers uitgenodigd mee te doen. Het project is aangekondigd in diverse textiel- en aanverwante bladen. Hoe meer mensen een pop insturen hoe groter en mooier de expositie, hoe hoger de verkoopopbrengst, dus hoe hoger het bedrag dat we kunnen overmaken. Dus wil je samen met je (klein)kinderen, buurvrouw, textielgroep of anderen aan de slag, aarzel niet en bestel de poppen!

Hoe moet ik de pop bewerken?
Dat is helemaal vrij. Er zijn geen restricties in de manier waarop de pop bewerkt mag worden. Alle technieken, alle materialen mogen gebruikt worden. Ook het formaat is vrij.

Lara Buenen - 7 jaar
Waarom wordt de pop gefotografeerd?
Het ligt in de bedoeling van alle ingezonden poppen een fotoboek/magazine te maken. Dit boek wordt dan ook verkocht ten bate van het goede doel. Uiteraard vermelden wij de makers en hun (eventuele) website.

Waar en wanneer wordt de pop geëxposeerd?
Tijdens het afscheidsevenement van Stichting Textiel Plus in het Textiel Plus Huis.
Dit vindt plaats van 13 t/m 16 mei 2015 in Leiden tijdens het Textielfestival. Alle poppen worden tentoongesteld met vermelding van de naam van de maker.

Marina de Mol
Hoe gaat de verkoop in zijn werk?
De poppen zullen worden verkocht via een online veiling en tijdens de expositie. De poppen die online verkocht worden, zullen pas na de expositie worden geleverd, zodat alle poppen deel uit maken van de tentoonstelling. Tijdens de expositie zijn de (nog niet verkochte) poppen te koop.

Alexandra Drenth
Stichting Textiel Plus is ook de samenwerking met Handwerkcafé Zwolle aangegaan.
De poppen zijn tijdens Handwerkcafé Zwolle op 26 november a.s. verkrijgbaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten